Instalační poplatek
- instalační poplatek je 1.500,- Kč

- instalační poplatek zahrnuje funkční přípojku k bytové jednotce zákazníka včetně datového kabelu v délce 10ti metrů


Instalační poplatek je zdarma v těchto případech
- při připojení třech a více bytových jednotek v budově
- zákazník má vlastní vyhovující přípojné zařízení
- zákazník podepíše smlouvu na 24 měsíců, toto se vztahuje pouze na tarify Macronet 4000 a Macronet 6000

Další poskytované služby (kabelový rozvod po bytové jednotce, konfigurace PC, konfigurace routeru, konfigurace interních sítí apod.) jsou po dohodě účtovány sazbou 250 Kč/hod s DPH. Dopravné 8 Kč/km s DPH.

 

Cena za přenesení telefonního čísla

Cena za přenos jednoho telefonního čísla je 700 Kč, případně 1900 Kč za 2 a více čísel (Cena 1900 Kč platí pro ISDN linku nebo blok čísel. Za přenos více jednotlivých linek se násobí cena 700 Kč.). Cena služby je dána především poplatkem původnímu operátorovi a náklady na nutnou administrativu spojenou s přenosem čísla. Cena je uvedena s DPH.